เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00-17.30 น.

นอกเวลาทำการติดต่อ Hotline ได้เลยค่ะ

Travel License : 11/03067

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ 6 วัด สายมูสุดปัง 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ 6 วัด สายมูสุดปัง 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ 6 วัด สายมูสุดปัง 4วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้ 6 วัด สายมูสุดปัง 4วัน 2คืน อ่าวรีพัลส์เบย์ วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ร้านกังหันจิวเวลรี่ ร้านหยก วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่ทับทิม ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

รหัสทัวร์

HK_HX00051

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

06 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Hongkong Airlines

ธ.ค. 66

15,900฿

06-09

15,900฿

12-15

15,900฿

17-20

15,900฿

20-23

15,900฿

24-27

ม.ค. 67

15,900฿

01-04

15,900฿

05-08

15,900฿

08-11

15,900฿

09-12

15,900฿

10-13

15,900฿

12-15

15,900฿

16-19

15,900฿

17-20

15,900฿

19-22

15,900฿

21-24

15,900฿

22-25

15,900฿

25-28

15,900฿

26-29

15,900฿

27-30

15,900฿

28-31

15,900฿

30-02ก.พ.

ก.พ. 67

15,900฿

29-03มี.ค.

มี.ค. 67

15,900฿

01-04

15,900฿

03-06

15,900฿

04-07

15,900฿

07-10

15,900฿

08-11

15,900฿

10-13

15,900฿

12-15

15,900฿

14-17

15,900฿

15-18

15,900฿

17-20

18,900฿

19-22

19,900฿

21-24

15,900฿

24-27

18,900฿

26-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66

15,900

-

-

4,900

-

-

25

12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

15,900

-

-

4,900

-

-

25

17 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66

15,900

-

-

4,900

-

-

25

20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66

15,900

-

-

4,900

-

-

25

24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66

15,900

-

-

4,900

-

-

25

01 ม.ค. 67 - 04 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

05 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

08 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

09 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

16 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

30 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

04 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

18,900

-

-

4,900

-

-

25

21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

19,900

-

-

4,900

-

-

25

24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

15,900

-

-

4,900

-

-

25

26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

18,900

-

-

4,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก

Day : 2

สนามบินเช็กแล็บก็อก – ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดกวนอู – โรงแรมที่พัก

Day : 3

วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ร้านกังหันจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย –โรงแรมที่พัก

Day : 4

อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี 

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง