เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00-17.30 น.

นอกเวลาทำการติดต่อ Hotline ได้เลยค่ะ

Travel License : 11/03067

หน้าแรก

/

ทัวร์ปากีสถาน

/

ทัวร์ปากีสถาน 9วัน 7คืน

ทัวร์ปากีสถาน 9วัน 7คืน

ทัวร์ปากีสถาน 9วัน 7คืน

เที่ยวปากีสถาน อิสลามาบัด ชีลาส คาริมาบัด ฮุนซา ดุยเกอร์ พาสสุ กิลกิต เบแชม ป้อมปราการบัลติท ตลาดการค้าพื้นเมือง หุบเขาดุยเกอร์ ทะเลสาบอัตตาบัต ทะเลสาบบอริท สะพานฮุซเซน จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ พระพุทธรูปคาร์กาห์ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา มัสยิดไฟซาล

รหัสทัวร์

PK_TG00008

ประเทศ

ปากีสถาน

กำหนดการเดินทาง

22 ก.ย. 66 - 27 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

65,870บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ธ.ค. 66

65,870฿

06-14

65,870฿

08-16

65,870฿

13-21

65,870฿

20-28

69,999฿

27-04ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

65,870

-

-

13,000

-

-

20

08 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

65,870

-

-

13,000

-

-

20

13 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66

65,870

-

-

13,000

-

-

20

20 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66

65,870

-

-

13,000

-

-

20

27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67

69,999

-

-

13,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด

Day : 2

อิสลามาบัด - คาราโครัม ไฮไวย์ - ชีลาส

Day : 3

ชีลาส – คาริมาบัด (ฮุนซา วัลเลย์) – ป้อมปราการบัลติท – ตลาดการค้าพื้นเมือง

Day : 4

คาริมาบัด - ฮอปเปอร์ กลาเชียร์ - ป้อมอัลติท - หุบเขาดุยเกอร์

Day : 5

หุบเขาดุยเกอร์ – พาสสุ – ทะเลสาบอัตตาบัต – ทะเลสาบบอริท

Day : 6

พาสสุ – สะพานฮุซเซน – จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ – กิลกิต – พระพุทธรูปคาร์กาห์

Day : 7

กิลกิต – เบแชม

Day : 8

เบแชม – ตักศิลา – พิพิธภัณฑ์ตักศิลา – อิสลามาบัด – มัสยิดไฟซาล – Shopping – กรุงเทพฯ

Day : 9

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี 

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง