ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน

พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่
นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาว
สักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มีความเป็นมายาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย
นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อม
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า
นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติ
นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้เดือน หรือแฝดน้องใหม่ของภูชี้ฟ้าและภูชี้เดือน
นำท่านเดินทางสู่ งานเทศกาลดอกไม้เชียงราย แอ่วหนาวแอ่วเหนือ
นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์
เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์

ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน

รหัส 008-0162
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5.999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ • เชียงราย • ไร่ชาฉุยฟง • ดอยตุง • จิบกาแฟที่ดอยผาฮี้

05.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30 น. : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดเชียงราย ด้วยเที่ยวบิน DD100

08.45 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงราย รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี นำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกต้นชา ลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้เห็นวิวไร่ชาได้รอบทิศ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง อ.แม่จัน นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาวที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาล

นำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มีความเป็นมายาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุที่ชาวเชียงรายให้ความเลื่อมใสและศรัทธาและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของชาวปีกุน นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผ่าอาข่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน

นำท่านเดินถนนคนเดิน เชียงรายไนท์บาซาร์ อีกหนึ่งแหล่งช้อปของกินของฝากราคาถูก ที่นี่เป็นตลาดนัดยามเย็นที่เปิดบริการทุกวัน โดยจะเริ่มคึกคักในช่วงค่ำ สามารถมาเดินเล่นลมเย็นกินนู่นชิมนี่ได้จนพุงกาง แถมยังได้ของฝากของที่ระลึกเพียบ ทั้งสินค้าพื้นเมือง ของแฮนด์เมด งานประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าราคาดี **อิสระอาหารเย็น **

วันที่ 2 ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า • ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน • งานเทศกาลดอกไม้งามเชียงราย

04.00 น. : ตื่นเช้า นำท่านเดินทางสู่  ขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจากที่พัก นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ติดพรมแดนไทย-ลาว

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของภูชี้ดาวนั้นสามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา และเห็นแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลังอย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้เดือน หรือแฝดน้องใหม่ของภูชี้ฟ้าและภูชี้เดือน สถานที่เที่ยวสุดUnseen แห่งใหม่ ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกอันสวยงามแบบพาโนรามา นำท่านเดินทางกลับลงสู่ตัวเมืองจังหวัเชียงราย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ งานเทศกาลดอกไม้เชียงราย แอ่วหนาวแอ่วเหนือ ทิวลิปบานใจกลางนครเชียงราย  โดยเฉพาะดอกทิวลิปหลากสีสันที่นำมาให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยอย่างเต็มที่

เย็น : บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร 

วันที่ 3 วัดร่องขุ่น • ไร่บุญรอด • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ • วัดห้วยปลากั้ง • วัดร่องเสือเต้น • กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามความ เหมาะสมกับสภาพดิน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านประติมากรรมหลายชิ้น

ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น เอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย

หลังจากนั้น แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

17.30 น. : เดินทางเข้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.55 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD107

21.20 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 01/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
เดินทาง 30/12/2021 01/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2021 02/01/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,199 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
  เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/01/2022 03/01/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 6,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
   เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/01/2022 09/01/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
    เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/01/2022 10/01/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
     เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      30/12/2021 01/01/2022
      Nok Air (DD)
      ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,199 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
      เดินทาง 30/12/2021 01/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       31/12/2021 02/01/2022
       Nok Air (DD)
       ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,199 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
       เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        01/01/2022 03/01/2022
        Nok Air (DD)
        ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 6,599 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
        เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         07/01/2022 09/01/2022
         Nok Air (DD)
         ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
         เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          08/01/2022 10/01/2022
          Nok Air (DD)
          ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
          เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 45 ครั้ง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 37 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,290 บาท
           รหัส 030-0161
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,290 บาท
           • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
           • 9 วัน 6 คืน
           • 44 ครั้ง
           เริ่มต้น 56,500 บาท
           • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
           • 8 วัน 5 คืน
           • 47 ครั้ง
           เริ่มต้น 77,600 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - มี.ค.65
           • 8 วัน 7 คืน
           • 34 ครั้ง
           เริ่มต้น 22,800 บาท
           รหัส 014-0206
           8 วัน 7 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 22,800 บาท
           ชื่นชอบ