ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ

เชียงราย – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง
ไร่ชาฉุยฟง –  ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ –
บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาหมี – วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน – แม่สาย

ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ

รหัส 009-0092
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงราย

18.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

19.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

วันที่ 2 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) - วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

เช้า : นำท่านเดินทางถึง จ.เชียงราย บริการอาหารเช้า มื้อที่ 1
นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ เมื่อพ.ศ.2540 โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์
อิสระถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น หรือที่เรารู้จักกันในนาม “วัดสีน้ำเงิน” ตั้งอยู่ในชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นำท่านเดินทางสู่วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนนี้คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนนาสง่างามด้วยทันได้ที่มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 3

วันที่ 3 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี – วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน – แม่สาย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่4
นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสีครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้อร่อยกับเค้ก พร้อมนั่งจิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆสวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา
จากนั้นนำท่านชมสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ หรือสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อยู่บริเวณดอยช้างมูบซึ่งเป็นจุดสูงสุดของดอยตุง
นำท่านชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอยช้างมูบซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 5

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ที่ตำบล โป่งงาม อำเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า
กาแฟผาฮี้จากที่ตั้งของร้านนี้จะมีโซนให้นั่งห้อยขาชมวิวบรรยากาศของหมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งถูกปกคลุมไว้ด้วยภูเขาได้แบบพาโนรามา จะเห็นได้เลยว่าภูเขาที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เขียวขจียิ่งมองยิ่งสบายตา ลมพัดเย็นๆ มาปะทะใบหน้า กาแฟหอมๆ สักถ้วย นั่งห้อยขาทอดบรรยากาศจากนั้นนำท่านชมความงดงามวิวภูเขาที่ดอยผาหมี

 เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 6

วันที่ 4 เชียงราย – พะเยา – วัดศรีโคมคำ – กว๊านพะเยา – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 7
นำท่านเดินทางกลับระหว่างทางผ่านจังหวัดพะเยา เดินทางสู่กว๊านพะเยา นำท่านเดินทางสู่
วัดศรีโคมคำเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 20 ประดิษฐาน พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา”วัดศรีโคมคำ”เป็นชื่อทีใช้ ทางราชการแต่ชาวบ้านโดยทั่วไป ยังคงเรียกตามชื่อเดิมว่า วัดพระเจ้าตนหลวง หรือวัดทุ่งเอี้ยง

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมือง คำว่า กว๊าน เป็นภาษาพื้นเมืองซึ่งหมายถึง หนองน้ำ หรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่รวบรวมลำห้วยต่างๆ ไว้มากถึง ๑๘ สาย เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ในภาคเหนือ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 8
จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร (ใช้เวลาประมาณ 9-10ชั่วโมง) เวลาโดยประมาณ

22.00 : เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

ช่วงเดินทาง
07/01/2021 10/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
เดินทาง 07/01/2021 10/01/2021
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/01/2021 17/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
  เดินทาง 14/01/2021 17/01/2021
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/01/2021 24/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
   เดินทาง 21/01/2021 24/01/2021
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28/01/2021 31/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
    เดินทาง 28/01/2021 31/01/2021
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04/02/2021 07/02/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
     เดินทาง 04/02/2021 07/02/2021
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/02/2021 14/02/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
      เดินทาง 11/02/2021 14/02/2021
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/02/2021 21/02/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
       เดินทาง 18/02/2021 21/02/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/02/2021 28/02/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
        เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/03/2021 07/03/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
         เดินทาง 04/03/2021 07/03/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/03/2021 14/12/2020
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
          เดินทาง 11/03/2021 14/12/2020
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           18/02/2021 21/03/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
           เดินทาง 18/02/2021 21/03/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/03/2021 28/03/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
            เดินทาง 25/03/2021 28/03/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             07/01/2021 10/01/2021
             รถตู้
             5,888 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
             เดินทาง 07/01/2021 10/01/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              14/01/2021 17/01/2021
              รถตู้
              6,888 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
              เดินทาง 14/01/2021 17/01/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               21/01/2021 24/01/2021
               รถตู้
               6,888 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
               เดินทาง 21/01/2021 24/01/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                28/01/2021 31/01/2021
                รถตู้
                6,888 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                เดินทาง 28/01/2021 31/01/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 04/02/2021 07/02/2021
                 รถตู้
                 6,888 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                 เดินทาง 04/02/2021 07/02/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  11/02/2021 14/02/2021
                  รถตู้
                  6,888 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                  เดินทาง 11/02/2021 14/02/2021
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   18/02/2021 21/02/2021
                   รถตู้
                   6,888 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                   เดินทาง 18/02/2021 21/02/2021
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    25/02/2021 28/02/2021
                    รถตู้
                    6,888 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                    เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     04/03/2021 07/03/2021
                     รถตู้
                     6,888 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                     เดินทาง 04/03/2021 07/03/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      11/03/2021 14/12/2020
                      รถตู้
                      6,888 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                      เดินทาง 11/03/2021 14/12/2020
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       18/02/2021 21/03/2021
                       รถตู้
                       6,888 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                       เดินทาง 18/02/2021 21/03/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        25/03/2021 28/03/2021
                        รถตู้
                        6,888 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงราย ซุปตาร์...น่าฮักปะล้ำปะเหลือ
                        เดินทาง 25/03/2021 28/03/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         Share on social networks
                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                         ชื่นชอบ