ทัวร์เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ปีใหม่

วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง –  The bloom by tv pool – เขื่อนลำตะคอง – หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ – พิชญ์ เขาวงกต – เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม
เดอะ เบอร์ดเดอร์ส ลอดจ์ คาเฟ่ – วัดสระเกศ(ภูเขาทอง) – วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร – ศาลหลักเมือง – วัดพระแก้ว – Asiatique the riverfront
STARBUCKS 24 – ล้ง1919 – Cosmo Bazaar Lifestyle Mall – Outlet Square Muangthong Thani

ทัวร์เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ปีใหม่

รหัส 001-0093
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
9,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินต้นทาง – สนามบินดอนเมือง – วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง - The bloom by tv pool

ต้นทางเชียงราย
05.30 น. :
เดินทางจาก ท่าอากาศยาน เชียงราย คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

08.50 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ เขาใหญ่ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ต้นทางเชียงใหม่
05.30 น. : เดินทางจาก ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.40 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

08.55 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ เขาใหญ๋ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ต้นทางภูเก็ต
09.30 น. :
เดินทางจาก ท่าอากาศยาน ภูเก็ต คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินภูเก็ต เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.40 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

13.00 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ เขาใหญ่ โดยรถบัสปรับอากาศVIP

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นเดินทางไป เขาใหญ่ วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โบสถ์คริสต์แห่งแรกแห่งเดียวในเขาใหญ่ นครราชสีมา จากนั้นเดินทางไป The bloom by tv pool สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อที่100 กว่าไร่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ใน อ.ปากช่อง คุณจะพบ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ The bloom by TV pool

วันที่ 2 เขื่อนลำตะคอง – หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ – พิชญ์ เขาวงกต – เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม – เดอะ เบอร์ดเดอร์ส ลอดจ์ คาเฟ่ - อิสระอาหารเย็นร้านของฝาก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางไป เขื่อนลำตะคอง ตั้งอยู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสูง 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 521 เมตร เก็บน้ำได้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณรอบขอบเขื่อนเก็บน้ำ จะอยู่ติดริมถนนเลาะเลียบไปกับ ถนนมิตรภาพเป็นผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาล สุดสายตามีภูเขาโอบล้อม เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไป หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สีทองเหลืองอร่าม โดยมีความสูงถึง 111 เมตร ตั้งอยู่ภายในพุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายรูปที่ พิชญ์ เขาวงกต เขาใหญ่ (Pete Maze)
เป็นเขาวงกตต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางไป เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม (KHAO YAI ART MUSEUM) พิพิธภัณฑ์งานศิลปะของคนชอบศิลป์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. นำท่านเดินทางไป คาเฟ่ The Birder’s Lodge เป็นรีสอร์ทและคาเฟ่สุดชิค ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและเลือกซื้อเครื่องดื่ม หลังจากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้าน………..

วันที่ 3 วัดสระเกศ(ภูเขาทอง) - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร – ศาลหลักเมือง - วัดพระแก้ว - Asiatique the riverfront

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ จากนั้นเดินทางไป วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นนำท่านเดินทางไป ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น จากนั้นเดินทางไป วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันที่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 นำท่านเดินทางไป Asiatique the riverfront เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

วันที่ 4 STARBUCKS 24 - ล้ง1919 - Cosmo Bazaar Lifestyle Mall - Outlet Square Muangthong Thani - สนามบินดอนเมือง – สนามบินปลายทาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Check out จากที่พัก นำท่านเดินทางไปทานกาแฟและถ่ายรูปที่ STARBUCKS 24 จากนั้นนำท่านเดินทางไป ล้ง1919 ที่เที่ยวสุดชิคริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นนำท่านเดินทางไป Cosmo Bazaar Lifestyle Mall แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองทองธานี ตัวอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่กว่า 102,460 ต.ร.ม.จากนั้นนำท่านเดินทางไป Outlet Square Muangthong Thani เป็นแหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงราย,เชียงใหม่,ภูเก็ต ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

ปลายทางเชียงราย
13.25 :
เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เชียงราย *เส้นทางเชียงรายไม่ได้เดินทางไปยัง STARBUCK 24 และ ล้ง 1919 เนื่องจากเวลาของเที่ยวบินกลับ ขออภัยในความไม่สะดวก* คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.45 : เดินทางถึง สนามบินเชียงราย โดยสวัสดิภาพ

ปลายทางเชียงใหม่
17.20 น. :
เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่
*เส้นทางเชียงใหม่ไม่ได้เดินทางไปยัง ล้ง 1919 เนื่องจากเวลาของเที่ยวบินกลับ ขออภัยในความไม่สะดวก* คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.35 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

ปลายทางภูเก็ต
21.05 น. :
เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน ภูเก็ต คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินภูเก็ตเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.30 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนัก สัมภาระ กระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ยกเว้นเส้นทางจันทบุรี โฮมสเตย์พักห้อง ละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว สตาฟและการประสานงาน ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การเดินทางวันอิสระและอาหารมื้ออิสระ

*โปรดทราบ ราคานี้ไม่รวมค่าโรงแรม และ อาหารมื้ออิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าสามารถ ใช้สิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40 % (ไม่เกิน 3,000 บาท / ห้อง / คืน) และคูปองส่วนลดค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 40 %  (วันจันทร์ – วันพฤหัส ได้รับ 900 บาท, วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ได้รับ 600 บาท)

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้วทันที*

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/02/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
9,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ปีใหม่
เดินทาง 30/12/2020 02/02/2021
*** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
*** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 4,000) ***
*** Join land 6,777 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  9,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ปีใหม่
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
  *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 4,000) ***
  *** Join land 6,777 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/02/2021
   Thai Lion Air
   9,777 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ปีใหม่
   เดินทาง 30/12/2020 02/02/2021
   *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
   *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 4,000) ***
   *** Join land 6,777 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    9,777 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ปีใหม่
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
    *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 4,000) ***
    *** Join land 6,777 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 83 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,899 บาท
     รหัส 007-0056
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 3,899 บาท
     • รถตู้
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 1 คืน
     • 77 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,199 บาท
     รหัส 006-0062
     3 วัน 1 คืน
     รถตู้
     เริ่มต้น 3,199 บาท
     • รถบัส
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 1 คืน
     • 106 ครั้ง
     เริ่มต้น 2,999 บาท
     ชื่นชอบ