ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค

จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) – มหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) – โบสถ์ TEMPPELIAUKIO – ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) – กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เมืองโอเรโบร (Örebro) – ปราสาทโอเรโบ – เมืองคาร์ลสตัท  (KARLSTAD) – เมืองออสโล (OSLO) – อุทยานฟร๊อกเนอร์ – ปราสาท AKERSHUS – ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) – เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) – นูฮาวน์ (NYHAVN) – พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) – เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) – พิเศษ ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ SILJALINE  – ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ DFDS SEAWAY

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค

รหัส 012-0311
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
44 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)

18.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)

02.10 น. : (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR837/QR301

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินโดฮา  0530-0825 *.*.*.

14.25 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่าเฮลซิงฟอร์สและยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน… หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว….

จากนั้นนำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้ ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่องเรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง

ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาที่มีกำแพงภายในเป็นหิน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์) - ล่องเรือ SILJA LINE - สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอร์รี่สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ นำท่านชมย่านเมืองเก่า และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

…….. น. : จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อเดินทางโดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมาล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์

สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ ค่ำคืนนี้ พักผ่อนในเรือสำราญ SILJA LINE

วันที่ 4 สต๊อกโฮล์ม - โอเรโบร(สวีเดน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.45 น. : เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวีเดน และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดน ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 …ชมความสวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนช้อปปิ้งสตรีท…..อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย….

นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 15Euro.- *.*.*.นำท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับซิตี้ฮอลล์ (CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปีของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร (Örebro) ประเทศสวีเดน (192 กม.)  ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานที่มีการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 โอเรโบร-คาร์ลสตัท-ออสโล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมความสวยงามของปราสาทโอเรโบ อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก …. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (109 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิมอาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (218 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้าอันเขียวขจี นำท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นำท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 15Euro.- *.*.*.

บ่าย : นำท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคามเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นำท่านชมปราสาท AKERSHUS นำชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออำนาจ ผ่านชมนำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์..นำท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ รายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด …จากนั้นอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 6 ออสโล-เรือ DFDS

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมความสวยงามของย่านเมือง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

…….. น. : เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

16.30 น. : เรือสำราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได้พบกับสิ่งอำนวยความสะดวก ดิสโก้เธค – บาร์ – ร้านค้าปลอดภาษีและอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหาค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน

วันที่ 7 โคเปนเฮเกน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

09.30 น. : เรือสำราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ …

นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก….

นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 โคเปนเฮเกน-โดฮา-ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. : (เวลาท้องถิ่น)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR612/QR830

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่โดฮา  1605-2020  *.*.*.

วันที่ 9 ประเทศไทย

07.05 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 3. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
23/01/2022 31/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
เดินทาง 23/01/2022 31/01/2022
*** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/01/2022 07/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  69,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
  เดินทาง 30/01/2022 07/02/2022
  *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/02/2022 11/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
   เดินทาง 03/02/2022 11/02/2022
   *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/02/2022 25/02/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    69,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
    เดินทาง 17/02/2022 25/02/2022
    *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/02/2022 01/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     69,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
     เดินทาง 21/02/2022 01/03/2022
     *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/03/2022 12/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      69,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
      เดินทาง 04/03/2022 12/03/2022
      *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/03/2022 26/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       69,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
       เดินทาง 18/03/2022 26/03/2022
       *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/03/2022 28/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        69,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
        เดินทาง 20/03/2022 28/03/2022
        *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         09/04/2022 17/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         79,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
         เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
         *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          10/04/2022 18/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          79,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
          เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
          *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/04/2022 19/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           79,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
           เดินทาง 11/04/2022 19/04/2022
           *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/04/2022 20/04/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            79,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
            เดินทาง 12/04/2022 20/04/2022
            *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             23/01/2022 31/01/2022
             69,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
             เดินทาง 23/01/2022 31/01/2022
             *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              30/01/2022 07/02/2022
              69,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
              เดินทาง 30/01/2022 07/02/2022
              *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               03/02/2022 11/02/2022
               69,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
               เดินทาง 03/02/2022 11/02/2022
               *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                17/02/2022 25/02/2022
                69,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                เดินทาง 17/02/2022 25/02/2022
                *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 21/02/2022 01/03/2022
                 69,900 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                 เดินทาง 21/02/2022 01/03/2022
                 *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  04/03/2022 12/03/2022
                  69,900 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                  เดินทาง 04/03/2022 12/03/2022
                  *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   18/03/2022 26/03/2022
                   69,900 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                   เดินทาง 18/03/2022 26/03/2022
                   *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    20/03/2022 28/03/2022
                    69,900 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                    เดินทาง 20/03/2022 28/03/2022
                    *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     09/04/2022 17/04/2022
                     79,900 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                     เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
                     *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      10/04/2022 18/04/2022
                      79,900 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                      เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
                      *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       11/04/2022 19/04/2022
                       79,900 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                       เดินทาง 11/04/2022 19/04/2022
                       *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        12/04/2022 20/04/2022
                        79,900 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค
                        เดินทาง 12/04/2022 20/04/2022
                        *** พักเเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         จำนวนการเข้าชม 44 ครั้ง
                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                         Share on social networks
                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                         • ม.ค.65 - เม.ย.65
                         • 8 วัน 5 คืน
                         • 47 ครั้ง
                         เริ่มต้น 115,500 บาท
                         รหัส 012-0306
                         8 วัน 5 คืน
                         เริ่มต้น 115,500 บาท
                         • Air Asia (FD)
                         • ก.พ.65 - เม.ย.65
                         • 3 วัน 2 คืน
                         • 18 ครั้ง
                         เริ่มต้น 7,888 บาท
                         รหัส 003-0391
                         3 วัน 2 คืน
                         Air Asia (FD)
                         เริ่มต้น 7,888 บาท
                         • เดินทางมาเอง
                         • ผธ.ค.64 - ก.ย.65
                         • 2 วัน 1 คืน
                         • 50 ครั้ง
                         เริ่มต้น 1,900 บาท
                         รหัส 019-0234
                         2 วัน 1 คืน
                         เดินทางมาเอง
                         เริ่มต้น 1,900 บาท
                         • เดินทางมาเอง
                         • ม.ค.65 - ก.พ.65
                         • 3 วัน 2 คืน
                         • 16 ครั้ง
                         เริ่มต้น 3,990 บาท
                         ชื่นชอบ