ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

ชมเทศกาลดอกไม้ @ สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – รูปปั้นเด็กยืนฉี่ ~ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ~ อะโตเมียม @ เบลเยียม BELGIUM – PARIS หอไอเฟล : พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ : จัตุรัสคองคอร์ด : มหาวิหารนอเทรอดาม – มรดกโลกแห่งกรุงปารีส “ พระราชวังแวร์ซาย ” – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – ช้อปปิ้งจุใจ

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

รหัส 011-0360
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
26 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ P,Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง.

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ – สนามบินสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – ดามสแควร์ – ย่าน Red Light Street

02.10 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR837

05.35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ นำท่านรอต่อเครื่องสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม

08.20 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR273

13.20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล (Amsterdam Airport Schiphol) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์(Holland) เป็นประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตก และสามเกาะในแคริบเบียน เนเธอร์แลนด์ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปมีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกจดทะเลเหนือ ทิศใต้จดประเทศเบลเยียมและทิศตะวันออกจดประเทศเยอรมนี มีพรมแดนทางทะเลร่วมกับเบลเยียม เยอรมนีและสหราชอาณาจักร (เวลาของอัมสเตอร์ดัม ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

⇨ เดินทางสู่   หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เมืองซานดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Zaanse Schans)   หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของเนเธอร์แลนด์ ชมความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของหมู่บ้านกังหันลมท่ามกลางทุ่งสีเขียวและแม่น้ำ ปัจจุบันบ้านเรือนเหล่านี้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์และบางหลังก็ยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้และยังเป็นร้านของฝาก ร้านอาหาร โรงงานชีส ชมการสาธิตการทำชีสที่มีหลายชนิดสามารถซื้อเป็นของฝากได้และอีกอย่างที่พลาดไม่ได้คือ รองเท้าไม้ มีชื่อเสียงโดยภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีการสาธิตการทำรองเท้าไม้หรือที่เรียกว่า Clog ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและยังมีรองเท้าไม้จำหน่ายเป็นของที่ระลึกด้วย อิสระเดินชมหมู่บ้าน เก็บภาพประทับใจ เลือกหาของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม

สู่ ดามสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม เเต่เดิมเป็นสถานที่ก่อสร้างเขื่อนเเห่งเเรกของฮอลเเลนด์ตั้งเเต่ปี ค.ศ.1200 เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้าหลากหลายประเภท รวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง อาทิ พระบรมหาราชวัง ,โบสถ์ อิสระท่านเก็บภาพบรรยากาศที่ประทับใจ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.

สู่ ย่าน Red Light District แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีเมืองอัมสเตอร์ดัม แสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง มีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ต่างๆทางเพศที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างอิสระ ย่านนี้เป็นที่ตั้งของท่าเรือการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคกลางทำให้เมืองนี้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสำหรับ ‘อาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของโลก’ นั่นก็คืออาชีพค้าประเวณีมาตั้งแต่ในอดีต นอกจากสถานบริการ ร้านขายอุปกรณ์ทางเพศ คลับ บาร์ที่มีอยู่อย่างมากมายแล้ว บริเวณ Red Light District ยังมีพิพิธภัณฑ์โสเภณี (Museum of Prostitution) ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เห็นภาพเบื้องหลังและมองลึกเข้าไปในอาชีพนี้และย่านนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารที่ที่เก่าแก่ที่สุดในอัมสเตอร์ดัมนั่นก็คือ โบสถ์ Oude Kerk (Old Church) ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 อีกด้วย.

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) – เมืองลิซเซ่(Lisse) – ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนเคอเคนฮอฟ(Keukenhof Garden) – ล่องเรือชมเมือง – สถาบันเจียระไนเพชร – เมืองแอนต์เวิร์ป(Antwerp)ประเทศเบลเยียม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ลิซเซห่างจากอัมสเตอร์ดัม 29 กม.สามารถเพาะพันธุ์ดอกทิวลิปได้มากกว่า 3,000 ชนิด มีสีมากกว่า 400 สี ในศตวรรษที่ 20 ธุรกิจดอกไม้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้การส่งออกดอกไม้มีมากไปกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

⇨ เข้าชม  (Keukenhof Garden) หรือ สวนดอกไม้แห่งยุโรป  เป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ แคว้นเซ้าท์ฮอลแลนด์ มีดอกทิวลิปที่ออกดอกบานสะพรั่งปลูกกันเป็นทิวแถวมากกว่า 7 ล้านต้น บนพื้นที่กว่า 32 เฮคเตอร์หรือประมาณ 320,000 ตารางเมตร ชมดอกทิวลิปที่มีมากถึง 800 สายพันธุ์ สลับสีเป็นแถวยาวเหมือนเป็นทุ่งดอกไม้สีลูกกวาด นอกจากดอกทิวลิปแล้วในสวนแห่งนี้ยังปลูกดอกไม้อีกนานาชนิดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ (หมายเหตุ : ช่วงจัดงานเทศกาลสวนดอกไม้จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี วันเปิด-ปิดแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ อิสระให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของทิวลิปนับล้านๆดอกที่ต่างประชันความงามกันอย่างพร้อมเพรียง  เชิญเก็บภาพบรรยากาศประทับใจตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก,เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่างๆ อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย : ⇨ นำท่าน ล่องเรือ ตามลำคลองของเมืองอัมสเตอร์ดัม สัมผัสกับบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ล่องเรือไปตามคลองผ่านสถานที่สำคัญ อาทิเช่น บ้านแอนน์ แฟรงก์,พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ,โบสถ์ตะวันตก,ตลาดดอกไม้ เพลิดเพลินกับวิวอันสวยงามตลอดสองฝั่งคลอง ชมเมืองผ่านการล่องลำคลองอันเป็นเอกลักษณ์ ชมสถาปัตยกรรมต่างๆที่สวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย.

⇨ ชม สถาบันเจียระไนเพชร สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐาน ชมขั้นตอนการคัดเลือกและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ ที่นี่ท่านยังสามารถเลือกซื้อเพชรเม็ดงามพร้อมใบการันตี Certificate ในราคาโรงงานและสามารถเลือกชมสินค้าอื่นๆ อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, LONGINES, CARTIER รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ   จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งของเมืองอัมสเตอร์ดัม อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.

⇨ เดินทางสู่   เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp)   หรือ อ็องแวร์ส (Anvers) ประเทศเบลเยียม  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนต์เวิร์ปในฟลานเดอส์  ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำสเกลต์ (Scheldt) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ำเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) โดยชื่อ “แอนต์เวิร์ป” เพี้ยนมาจากคำว่า “อันต์แวร์เปิน” (Antwerpen) ที่มาจากคำว่า “Hand Werpen” ซึ่งแปลว่า “โยนมือลงแม่น้ำ”

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ!!  หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว

วันที่ 4 เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) – เมืองเกนต์ (Ghent) – เมืองบรัสเซลล์ (Brussel) – รูปปั้นแมนเนเกนพิส – จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – อะโตเมียม – กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส – เขตเวลิซี วิลลาคูเบลย์ (Velizy Villacoublay)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⇨ เดินทางสู่  เมืองเกนต์ (Ghent)  เมืองที่ใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศเบลเยียม เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์ในเขตฟลานเดอร์ ในยุคกลางเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต์ มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์การวางผังเมืองที่รอบคอบ ทำให้สถานที่สำคัญเก่าแก่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจากยุคกลางที่ยังคงสภาพสมบูรณ์สามารถเดินเที่ยวชมเมืองได้อย่างสะดวกสบาย  ชม  ► จัตุรัสกลางเมือง  หนึ่งในจัตุรัสที่เก่าแก่ของเกนต์ ปัจจุบันกลายมาเป็นตลาดนัดของเมือง  ► โบสถ์เซนต์นิโคลัส หนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดในเกนต์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 13 สร้างขึ้นในศูนย์กลางการค้าเก่า  ►  หอระฆังเมืองเกนต์ แลนด์มาร์คสำคัญของเกนต์ ตั้งสูงเด่นมีความสูงถึง 91 เมตร เป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในเมืองและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย (Unesco’s World Heritage List)

►  ศาลาว่าการเมืองเกนต์ สร้างระหว่างปี 1519-1539 ตั้งอยู่ใกล้กันกับหอระฆัง  ► มหาวิหารเซนต์บราโว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาลล์ที่ 5 (Charles V) ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระจกสีและภาพวาด มีการออกแบบและตกแต่งตามสไตล์โกธิค  ► ปราสาทเจอราลด์เดอมาร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1210-1270 และกลายเป็นตึกหินแห่งแรกในเกนต์ ► โบสถ์เซนต์ไมเคิล โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก โบสถ์เก่าแก่สวยงามสร้างในสไตล์โกธิคตอนปลาย   ► สะพานเซนต์ไมเคิล สะพานข้ามแม่น้ำ Leie เป็น 1 ใน 10 วิว Panorama ที่สวยที่สุดของโลก

⇨ เดินทางสู่  บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป (อียู) และยังเป็นที่ตั้งของประชาคมฝรั่งเศสและประชาคมเฟลมิช นครหลวงบรัสเซลส์มีประชากรรวมประมาณเกือบ 2 ล้านคน เบลเยียมเป็นประเทศที่มีการแบ่งเขตของประชากรที่พูดภาษาดัตช์ (ทางเหนือ) และภาษาฝรั่งเศส (ทางใต้)​

⇨ ชม  รูปปั้นแมนเนเกนพิส (Manneken Pis)  ประติมากรรมน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง  มันเนอเกินปิส  แปลว่า เด็กชายกำลังปัสสาวะ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกระหว่างถนนรูว์เดอเลตูฟว์/สโตฟสตราต กับถนนรูว์ดูว์แชน/ไอก์สตราต ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร  ออกแบบโดยเฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส-เฟลมิช  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเบลเยียม.

⇨ ชม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ Grong Plas (Grand Place) หรือ กร็อง-ปลัสเดอบรูว์แซล (Grand-Place de Bruxelles)  มีอายุกว่า 400 ปี เป็นพื้นที่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตรที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมทรงคุณค่ารายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกัน ทางสถาปัตยกรรมถือว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก เป็นศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมของบรัสเซลส์ที่มีความหลากหลาย เช่น ประติมากรรม ภาพเขียน ฯลฯ จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1998 เป็นแลนด์มาร์กหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเมืองบรัสเซลส์.

⇨ แวะถ่ายรูป  อะโตเมียม (Atomium)  สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม สัญลักษณ์รูปทรงล้ำสมัย โครงสร้างได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่า ตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลล์ สร้างในปีค.ศ. 1958 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ EXPO 58 (Brussels World’s Fair) โดยลูกบอลจำนวน 9 ลูก เเต่ละลูกจะมีการเชื่อมต่อกันด้วยท่อขนาดใหญ่ภายในท่อถูกสร้างเป็นลิฟท์และบันได ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ภายในลูกบอลถูกจัดให้เป็น จุดชมวิวของเมือง จัดแสดงนิทรรศการการก่อสร้างและร้านอาหาร  อะโตเมียมถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของประเทศเบลเยียมที่ไม่ควรพลาด.  ä อิสระอาหารกลางวันย่านแหล่งช้อปปิ้ง

⇨ เดินทางสู่  ปารีส (Paris)  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส อยู่ตรงใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์ (Île-de-France หรือ Région parisienne (RP) )  ปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลกและในด้านการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นหนึ่งใน 4 นครสำคัญของโลก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตเวลิซี วิลลาคูเบลย์ (Velizy Villacoublay) ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส.

วันที่ 5 เวลิซี วิลลาคูเบลย์ (Velizy Villacoublay) – กรุงปารีส (PARIS) – (ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส Place De La Concorde+ฌ็องเซลิเซ่+มหาวิหารนอเทรอดาม+ประตูชัยฝรั่งเศส+หอไอเฟล+เล แซ็งวาลีด+พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์) – ล่องเรือบาโต มูช ชมแม่น้ำแซน – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ – เวลิซี วิลลาคูเบลย์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ผ่านชม ► จัตุรัสคองคอร์ด หรือ ปลัส เดอ ลา กงกอร์ด (Place De La Concorde)  จัตุรัสกลางกรุงปารีส  สถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์  ชม ►  ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร ร้านกาแฟและร้านค้าหรูหรา “ฌ็องเซลิเซ่” มาจากคำว่า “ทุ่งเอลิเซียม” ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ►  มหาวิหารนอเทรอดาม หนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน  ► ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe)  มีอายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379

ถ่ายรูปกับ ► หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส   ► อนุสรณ์สถานออแตลเด แซ็งวาลีด หรือ เล แซ็งวาลีด (Les Invalides) พื้นที่ขนาดใหญ่ภายในมีสถานที่น่าสนใจมากมายเช่น พิพิธภัณท์ทหาร, อนุสรณ์สถาน, สุสานนโปเลียน, โรงพยาบาลและที่พักทหารผ่านศึก   ถ่ายรูปกับ ► พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum)  พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส  มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19.

⇨ นำท่าน  ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซน (Bateaux Mouches Seine River)  ชมเมืองปารีสของฝรั่งเศส ไปตาม แม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส มีความยาว 777 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่สำคัญในปารีส  ชมสถานที่สำคัญใจกลางกรุงปารีส เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(Louvre) , มหาวิหารน็อทร์-ดาม(Notre-Dame Cathedral) , หอไอเฟล(Eiffel Tower) ผ่านชมสถานที่มรดกโลกในกรุงปารีสจากเรือสำราญ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่โรแมนติก พร้อมสถานที่สวยงามริมแม่น้ำ อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย.

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

⇨ ⇨ ⇨  ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศส  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าสุดหรูและมีชื่อเสียงที่สุด เป็นแหล่งชอปปิ้งสำคัญในกรุงปารีส ที่รวบรวมรวมสินค้าแฟชั่น แบรนด์เนมและของใช้ต่างๆ มากมาย  ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ (Opera Ganier)  ปัจจุบันห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆหลากหลายเมือง แต่สาขาที่ใหญ่ที่สุดและตกแต่งได้สวยงามที่สุด ยังคงเป็นสาขาแรกคือสาขาปารีส  อิสระเดินเล่น,ช้อปปิ้ง,ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 เวลิซี วิลลาคูเบลย์ (Velizy Villacoublay) – พระราชวังแวร์ซายส์ (Chateau De Versailles) – มงมาทร์ (Montmartre) – ห้างสรรพสินค้าซามาริแตง – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⇨ ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Chateau de Versailles) ประเทศฝรั่งเศส พระราชวังที่ใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในเมืองแวร์ซายส์ สถาปัตยกรรมและการตกแต่งสุดอลังการหรูหราโอ่อ่า การตกแต่งภายในและพื้นที่โดยรอบที่รายล้อมไปด้วยสวนสวยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป สถานที่ที่ครั้งหนึ่งคณะทูตจากสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งอยุธยา เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979  ให้ท่านได้ชมความสวยงามภายในพระราชวังแวร์ซายส์ จนถึงเวลานัดหมาย  อิสระอาหารกลางวัน ย่านแหล่งช้อปปิ้ง

แวะถ่ายรูป ►  มงมาทร์ (Montmartre) เนินเขาขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหอไอเฟล สูง 130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารซาเคร-เกอร์ ถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองและใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่อง คำว่า มงมาทร์ ในภาษาฝรั่งเศสนั้น มาจากศัพท์ละติน Mons Martis ที่แปลว่า “เนินเขาแห่งเทพมาร์ส” อันเป็นนามเทพโรมันแห่งสงคราม

แวะช้อปปิ้ง ► ห้างสรรพสินค้าซามาริแตง (Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น อาคารแบบดั้งเดิมตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 เต็มไปด้วยร้านค้าระดับพรีเมียมกว่า 600 แบรนด์ตลอดทั้ง 7 ชั้น ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น งานศิลปะ ร้านอาหารและโรงแรมหรู ซามาริแตงตั้งอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์และอยู่ในย่าน Les Halles อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของแบรนด์เนม,ของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

22.25 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศกาตาร์ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR038

วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

05.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ นำท่านรอต่อเครื่องสู่ ประเทศไทย

08.10 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR838

19.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่)และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าพร้อมค่าบริการ 5,000 บาท)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
22/03/2022 29/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
55,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส
เดินทาง 22/03/2022 29/03/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  22/03/2022 29/03/2022
  55,555 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส
  เดินทาง 22/03/2022 29/03/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 26 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Air Asia (FD)
   • มี.ค.65 - เม.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 23 ครั้ง
   เริ่มต้น 8,855 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 71 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,499 บาท
   รหัส 025-0137
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,499 บาท
   • รถตู้
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 34 ครั้ง
   เริ่มต้น 12,500 บาท
   • Thai Airways (TG)
   • ม.ค.65 - เม.ย.65
   • 12 วัน 9 คืน
   • 51 ครั้ง
   เริ่มต้น 229,900 บาท
   ชื่นชอบ