ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา

เที่ยวสุดคุ้ม ล่องเรือชมธรรมชาติอ่าวพังงา UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำสุดฟินเกาะเฮและเกาะราชา เช็คอินแหลมพรหมเทพ พักโรงแรม 5 ดาวสุดหรู

ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา

รหัส 007-0038
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
108 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

18.00 : พร้อมกันที่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

19.00 : เดินทางสู่ จังหวัดพังงา โดยรถบัส VIP

วันที่ 2 พังงา – ท่าเรือสุระกุล – ล่องเรือชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เขาตะปู – เขาพิงกัน – ถ้ำลอด – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชีบูทีค – ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านเอกแต้เตี้ยม ติ่มซำคำโต นำท่านเดินทางถึง จังหวัดพังงา ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อ พังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล ตั้งอยู่ที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง ให้ท่านล่องเรือชมและสัมผัสธรรมชาติทั้ง 2 ฝั่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำท่านเดินทางสู่ เขาตะปู เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาใกล้ๆ กับเขาพิงกัน นำท่านเดินทางสู่ เขาพิงกัน เป็นชื่อเรียกตามลักษณะธรรมชาติที่พบบนเกาะพิงกันซึ่งเป็นเกาะที่ประกอบด้วยภูเขาสองลูกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีหาดทรายเชื่อมต่อระหว่างภูเขาทั้งสอง หน้าอ่าวด้านทิศเหนือมีเกาะตะปูตั้งอยู่ ภูเขาบนเกาะเขาพิงกันเดิมเป็นเกาะเล็กๆ สองเกาะแยกจากกัน หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำลอด ถ้ำลอดเป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะปันหยี  หรือบ้านกลางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะปันหยี ชื่อนี้มีที่มาเนื่องจาก “โต๊ะบาบู” ผู้นำ ชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านปันหยี มูเทียร่าห์

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชีบูทีค ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล นำท่านเดินทางไปยัง แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านกาบกล้วย

วันที่ 3 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง – ดำน้ำ เกาะเฮ – เกาะราชา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทาสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ๊ท ให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด , ว่ายน้ำ ริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมาย เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่ว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมหาด นำท่านสู่ เกาะราชา หรือ “เกาะรายา” ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต โดยประกอบด้วยเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ โดยมีทั้งหมด 5 อ่าว

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 4 วัดฉลอง – ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวพระยา

บ่าย : หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลาแห้ง เม็ดกาหยี ขนมบี้ผ่างและขนมเต้าส้อ ขนมพื้นเมืองของชาวภูเก็ต รูปแบบผลิตภัณฑ์ก็มีการดีไซน์แบบสวยงามอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.00 : นำท่านสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัส VIP

23.50 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น และต้องชำระเพิ่ม 500 บาท/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
เดินทาง 03/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2020 13/12/2020
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
  เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/12/2020 20/12/2020
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
   เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31/12/2020 03/01/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     03/12/2020 06/12/2020
     รถบัส
     5,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
     เดินทาง 03/12/2020 06/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      10/12/2020 13/12/2020
      รถบัส
      5,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
      เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       17/12/2020 20/12/2020
       รถบัส
       5,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
       เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        31/12/2020 03/01/2021
        รถบัส
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา
        เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • ธ.ค.63 - ม.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 84 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,899 บาท
         รหัส 007-0056
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 3,899 บาท
         • Air Asia (FD)
         • ต.ค.63 - ธ.ค.63
         • 3 วัน 2 คืน
         • 343 ครั้ง
         เริ่มต้น 6,990 บาท
         ชื่นชอบ