ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน

วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดพระธาตุแช่แห้ง-เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดศรีพันต้น-ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง -เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชมวิวภูคา1715-ปัว-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ – ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-นาแห้ว-ภูหัวฮ่อม-อช.ภูสวนทราย-วัดศรีโพธิ์ชัย-ชายแดนไทย ลาว บ้านเหมืองแพร่-ภูเก้าง้อม-เชียงคาน-ถนนคนเดินเชียงคาน – เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-ภูเรือ-เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน

รหัส 003-0228
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
38 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 20.00น.

20.00 น. ; พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2 วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดพระธาตุแช่แห้ง-เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดศรีพันต้น-ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง

เช้า : ถึงเมืองน่าน แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า  วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน  เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก วัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่ สักการะศาลหลักเมืองน่าน ชมความวิจิตรงดงาม วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชมวิวภูคา1715-ปัว- ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ - เมืองน่าน

เช้า : บริการอาหารเช้า เดินทางสู่เส้นทาง อ.เมือนน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ แวะเดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา ถ่ายรูปอันซีนไฮเวย์โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ                                                                                                                                                                                                                              เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 อำเภอปัว แวะ ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ บรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เดินทางกลับสู่เมืองน่าน

เย็น : กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินน่าน (เปิด​ศุกร์​-อาทิตย์​​) อิสระอาหารมื้อเย็น

วันที่ 4 ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-นาแห้ว-ภูหัวฮ่อม-อช.ภูสวนทราย-วัดศรีโพธิ์ชัย-ชายแดนไทย ลาว บ้านเหมืองแพร่-ภูเก้าง้อม-เชียงคาน- ถนนคนเดินเชียงคาน

04.00น. : เดินทางสู่ดอยเสมอดาว เป็นจุดที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา และเห็นยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้า ชมวิวยามรุ่งเช้าพร้อมสัมผัสธรรมชาติอากาศหนาวเย็นบริการอาหารเช้า ชม เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) หรือคอกเสือ คือความแปลกตาของเสาดิน ที่มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย Üนาแห้ว เป็นอำเภอที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย วัดศรีโพธิ์ชัย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศริอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบ้านอำเภอนาแห้ว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ทั้งภายนอกและภายในโบสถ์ จุดชายแดนไทยลาว บ้านเหมืองแพร่ ลำน้ำเหืองเป็นแม่น้ำสายแคบๆ ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างแผ่นดินไทยกับลาว ภูเก้าง้อมหรือชาวบ้านเรียกว่าโค้งที่ 9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่สุดอันซีนของจังหวัดเลย หลังฝนตกหรือเข้าสู่ฤดูหนาว จะมีทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มท้องฟ้าสวยงามย เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย

เย็น : อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงและเลือกซื้อของฝาก ของท้องถิ่น อิสระอาหารมื้อเย็น

วันที่ 5 เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-ภูเรือ-เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ -เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร) เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 จัดบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ปีนี้งานจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายในงานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 3คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน/ตู้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
16/12/2021 20/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
เดินทาง 16/12/2021 20/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/12/2021 27/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
  เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/01/2022 10/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
   เดินทาง 06/01/2022 10/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/01/2022 24/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
    เดินทาง 20/01/2022 24/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/01/2022 31/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
     เดินทาง 27/01/2022 31/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      16/12/2021 20/12/2021
      รถตู้
      5,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
      เดินทาง 16/12/2021 20/12/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       23/12/2021 27/12/2021
       รถตู้
       5,888 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
       เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        06/01/2022 10/01/2022
        รถตู้
        5,888 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
        เดินทาง 06/01/2022 10/01/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         20/01/2022 24/01/2022
         รถตู้
         5,888 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
         เดินทาง 20/01/2022 24/01/2022
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          27/01/2022 31/01/2022
          รถตู้
          5,888 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน
          เดินทาง 27/01/2022 31/01/2022
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,300 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 38 ครั้ง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Nok Air (DD)
           • เม.ย.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 33 ครั้ง
           เริ่มต้น 11,999 บาท
           รหัส 008-0328
           3 วัน 2 คืน
           Nok Air (DD)
           เริ่มต้น 11,999 บาท
           • มี.ค.65 - พ.ค.65
           • 8 วัน 5 คืน
           • 54 ครั้ง
           เริ่มต้น 59,999 บาท
           รหัส 013-0276
           8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 59,999 บาท
           • ก.พ.65 - มิ.ย.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 13 ครั้ง
           เริ่มต้น 6,666 บาท
           รหัส 001-0421
           3 วัน 2 คืน
           เริ่มต้น 6,666 บาท
           ชื่นชอบ