เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00-17.30 น.

นอกเวลาทำการติดต่อ Hotline ได้เลยค่ะ

Travel License : 11/03067

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) นอนบนเรือสำราญ 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

รหัสทัวร์

CRU_0149

ประเภท

รวมตั๋วเครื่องบิน (Malaysia Airlines)

กำหนดการเดินทาง

08 พ.ย. 66 - 27 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

12,999 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

15,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

5,900

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

8,900

27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

15,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

5,900

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

8,900

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : THU

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Port Klang

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 8 pm

ลำดับ : 2

วัน : FRI

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 10 am

เวลาเรือออก : 8 pm

ลำดับ : 3

วัน : SAT

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Port Klang

เวลาเรือถึง : 8 am

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง