ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ST'PETERBURG ตามล่าแสงเหนือ 8วัน 5คืน

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน
กาล่าดินเนอร์ ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง