ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน (PS)

เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย(ไม่รวมในค่าทัวร์)
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง