ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUKUSHIMA โตเกียว-นิกโก้-ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน

ผาล้านปี TO NO HETSURI - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ - ฟุกุชิมะ
สวน KASUMIGA JO – นิกโก้ – น้ำตกเคกอน – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโฮคุ –พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – อิออน มอลล์ – นาริตะ
ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ– ย่านฮาราจุกุ – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินจุกุ –นาริตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง