ทัวร์ญี่ปุ่น EASY WINTER SNOW MONKEY 5 วัน 3 คืน

ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
Kosha Yomase Ski Resort – ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตซึโมโต้
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – มัตซึโมโต
หมู่บ้าน LITTLE KYOTO

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง